De nieuwbouw van de Spoedpost in Groningen vordert gestaag. Aan het einde van het jaar zal de Doktersdienst Groningen verhuizen naar deze spoedpost die samen met de afdeling Spoedeisende Hulp van het Martini Ziekenhuis zal worden bemand. Na de oplevering van de nieuwbouw zal worden gestart met de verbouw en capaciteitsuitbreiding van de afdeling Spoedeisende Hulp. Bijzonder complex hieraan is dat de afdeling 24/7 door zal blijven functioneren.

Contact Us

Please send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search