Groningen, 23 november 2017.

Vandaag is de nieuwbouw van de huisartsenpost (HAP) bij het Martiniziekenhuis feestelijk geopend.

Een HAP is een regionaal centrum waar patiënten in een spoedeisende, maar niet levensbedreigende, situatie buiten kantooruren door een huisarts kunnen worden gezien. Zo nodig kan de huisarts direct doorverwijzen naar een medisch specialist of de Spoedeisende Hulp (SEH). Voor een snelle opvolging van deze doorverwijzing is vestiging van een HAP in een ziekenhuis en in de nabijheid van de afdeling SEH bijzonder aantrekkelijk.
Via één gezamenlijke ingang kunnen spoedpatiënten 24/7 worden opgevangen en geholpen.
De HAP is extreem energiezuinig, eenvoudig van opzet en flexibel indeelbaar. Het is U-vormig omgevouwen rond een atrium. In dit ruimtelijke hart bevindt zich de ontvangstruimte, het Spoedplein.
De HAP zelf is géén onderdeel van de ziekenhuisorganisatie en heeft zowel buiten als binnen een heel eigen karakter. Het ligt als een goed vindbaar en eigenwijs paviljoen vóór de hoge bebouwing van het Martini. Het is daarmee verwant aan het eerder door ons ontworpen paviljoen “Icoon”. Om de eigenheid te benadrukken is de gevel ontworpen als een organische huid, die, afhankelijk van standpunt en (zon)lichtinval, een steeds wisselende aanblik heeft. Deze huid en de adering verwijzen naar de functie van de HAP, waar het herstel van het menselijk lichaamsweefsel centraal staat.
De opening markeert de voltooiing van de tweede fase van het project voor de gecombineerde spoedpost van de Doktersdienst Groningen (DDG) en de SEH van het Martini Ziekenhuis. De eerste fase betrof de capaciteitsuitbreiding van de Ambulancehal. In de derde fase zal de SEH grondig worden verbouwd en uitgebreid.

Contact Us

Please send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search