CULTUREEL EN EDUCATIEF CENTRUM “DE BINDING”

OPDRACHT

Met de middelbare school, de bibliotheek, de muziekschool, een kunstenaarsatelier,  de spelotheek en het centrum jeugd- en jongerenwerk in één bouwprogramma heeft de gemeente Langedijk SEED architects gevraagd het culturele en educatieve hart van de gemeente Langedijk te ontwerpen.

CONCEPT

A SUSTAINABLE STREET TO MEET

Ontmoeten van mensen doe je vooral op straat. Een plein is daar vaak te groot voor. Dat is de reden dat het ontmoetingsplein in het programma is vertaald naar een straat. Deze straat vormt het centrale onderdeel van het gebouw. Het is de historische “lange dijk” waaraan de mensen op de eilanden zijn gehuisvest. Deze opzet van het gebouw haakt in op de historische stedenbouwkundige structuur van Langedijk.

ONTWERP

Stedelijke inpassing
Het gebouw is opgebouwd uit 3 onderdelen: de eilanden, de straat en de elementen. De straat vormt de dijk die de eilanden met elkaar verbindt. Op specifieke plekken zijn functies als het leescafé en de aula gepositioneerd.

Flexibiliteit
Tachtig procent van het programma is ondergebracht in uniforme bouwblokken: de eilanden. Zij nemen de richting over van de Geestmerambachtpolder en zijn uitgevoerd in een robuuste baksteen. De eilanden bezitten een hoge mate van flexibiliteit waardoor de uiteenlopende programma’s van eisen van de verschillende gebruikers eenvoudig zijn in te passen. Eventuele veranderingen in de toekomst zijn gemakkelijk op te vangen door de toepassing van systeemwanden. De gebruikers maken onderling gebruik van elkaars faciliteiten.

Aula / theater
De aula van de middelbare school heeft een markante verschijningsvorm en is in het water gesitueerd. Deze situering verwijst naar de sterke verbondenheid die Langedijk van oudsher met het water heeft. Het Duizendeilanden-rijk en de Broekerveiling zijn daar de meest tastbare bewijzen van. De aula vormt een blikvanger voor het verkeer op de aangrenzende doorgaande weg. De aula is zo ontworpen dat deze ook inzetbaar is als theaterzaal. Overdag biedt de aula plaats aan ca. 600 leerlingen om te lunchen of huiswerk te maken terwijl ’s avonds ca. 450 personen kunnen genieten van een theatervoorstelling. De aula is uitgevoerd met podium, balkon, oplopende vloeren, regieruimte, kleedkamers, artiestenruimte en de benodigde theatertechniek.

Interieur
Alle bezoekers ervaren het vele licht en zicht door het aan de glastuinbouw refererende glas in de hoofdstraat en kan zich daarmee tevens uitstekend oriënteren. Scholieren vinden hun weg via hun eigen entree aan de zijkant en gaan meteen door naar de eerste en tweede verdieping. In de hoofdstraat presenteren de gebruikers zich in etalages. Met individuele betoninscripties hebben de gebruikers zich voor altijd met het gebouw verbonden. De hoofdstraat eindigt met een groot venster met zicht op het Langedijker landschap. Hier is de foyer en tevens de plek waar creatieve producties worden tentoon gesteld. Er zijn zeven kleurenpaletten ontwikkeld voor het interieur  van de eilanden. Zij hebben op deze wijze een herkenbare sfeer gekregen en maken tegelijk een eenheid van het centrum. Door de kleurpaletten loopt een herkenbare lijn van fel paarse en groene elementen. Deze rijgen als het ware de kleurpaletten weer aan elkaar. De verschillende grote visuals op de wanden maken van het interieur een verassende ervaring.

DUURZAAMHEID

Bodemopslag en betonkernactivering:
Het gebouw maakt gebruik van warmte- en koudeopslag in combinatie met betonkernactivering. Bij deze techniek verwarmen en koelen de betonvloeren het gebouw met de energie die in de aardbodem is opgeslagen. Dit maakt het gebouw zeer energiezuinig en duurzaam.

Daglichttoetreding:
Daglichttoetreding is een belangrijke factor in het realiseren van gebruiksflexibiliteit. Omdat toetreding van daglicht en het hebben van uitzicht als universele waarden worden gezien wordt het gebouw niet alleen als veel aantrekkelijker ervaren, maar kunnen de ruimtes ook voor veel meer dan één functie worden ingezet. Daarnaast zorgt zicht op de omgeving voor een eenvoudige oriëntatie in het gebouw, zodat bezoekers vanaf de eerste keer hun weg als vanzelfsprekend kunnen vinden.

Zonwering
De zonwering in de vorm van vaste lamellen zorgt voor een zonwering die zich aanpast aan de seizoenen: in de zomer een hoge zonnestand en weinig directe instraling en in de winter een lage zonnestand en een hoge instraling. Zonder het uitzicht te belemmeren houdt deze zonwering de warmte ‘s winters binnen en weert ze de warmte in het zomerseizoen. Bij het ontwerp is gezocht naar een onderhoudsarme uitvoering van de lamellen.

Materialisatie
Traditionele materialen als baksteen, hout, glas, staal en lood zorgen voor een verankering in het dorp. De moderne toepassing ervan (terugliggende kozijnen, overstekken, houtvergrijzing) zorgen voor een eveneens lage onderhoudsprognose.

PROJECTGEGEVENS
LOCATIE: ZUID-SCHARWOUDE
OPDRACHTGEVER: GEMEENTE LANGENDIJK
ONTWERP: 2003-2006
REALISATIE: JANUARI 2008
OMVANG: 9.600M2 BVO
BOUWKOSTEN: € 11,2 MLN. EXCL. BTW (2008)
Contact Us

Please send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search