SPOEDPOST GRONINGEN

OPDRACHT

De nieuwe spoedpost in Groningen omvat een huisartsenpost (HAP) van de Doktersdienst Groningen en de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Martini Ziekenhuis. De opgave was om annex de Spoedeisende Hulp een HAP te bouwen en daarna de SEH intern te verbouwen en daarmee in capaciteit te verdubbelen. En uiteraard diende dat te gebeuren terwijl de SEH door kon blijven functioneren. Tevens werd de ambulancehal in capaciteit uitgrbreid.

CONCEPT

KNOW WHERE TO GO

Een HAP is geen onderdeel van de ziekenhuisorganisatie; het is autonoom en zelfstandig en wil ook als zodanig zichtbaar en vindbaar zijn. Maar de vindbaarheid geldt ook voor de SEH. In geval van medische spoed is het van het grootste belang om te weten waar je je naartoe moet bewegen. Aangezien de HAP vooral in de avond-, nacht- en weekendsituaties geopend is, is naar een gebouw gezocht dat herkenbaar en vooral ’s avonds zichtbaar is.

ONTWERP

Een HAP is een regionaal centrum waar patiënten in een spoedeisende, maar niet levensbedreigende, situatie buiten kantooruren door een huisarts kunnen worden gezien. Zo nodig kan de huisarts direct doorverwijzen naar een medisch specialist of de SEH. Voor een snelle opvolging van deze doorverwijzing is vestiging van een HAP in een ziekenhuis en in de nabijheid van de afdeling SEH bijzonder aantrekkelijk.

Het gebouw bevat met name triage-, spreek-/onderzoek- en behandelkamers, alsmede een klein laboratorium en een callcenter om patiënten en huisartsen telefonisch te woord te kunnen staan.
De afdeling SEH op haar beurt heeft een uitgekiende, strategische positie in het bestaande ziekenhuis. Deze positie garandeert de snelst mogelijke routing voor spoed-patiënten vanaf ambulancehal, via triage en spoedlift naar de daar boven gelegen operatiekamers en gespecialiseerde overige afdelingen.

Een combinatie van HAP en SEH is daarmee aantrekkelijk voor zorgverlener én patiënt, die bij binnenkomst aankomt op een overzichtelijk ‘spoedplein’. Via een gezamenlijke ontvangstbalie komt de bezoeker snel en doeltreffend op de juiste afdeling terecht. Duidelijkheid en snelheid verminderen de hoeveelheid stress aanzienlijk, zowel voor bezoeker als zorgverlener.
Na realisatie kunnen spoedpatiënten via één gezamenlijke ingang 24/7 worden opgevangen en geholpen.

De gelaagdheid van de huid

De gevel is opgevat als ‘huid’, met een opperhuid van verticale lamellen waar de lederhuid of epidermis doorheen schemert. Dit wordt zichtbaar gemaakt door een vaatvormig perforatiepatroon in de lamellen en een gestileerde ‘pixel’-afbeelding van zo’n zelfde structuur in de gevelbekleding daarachter. Het resultaat is een verrassend levendige gevel die, afhankelijk van standpunt en (zon)lichtinval, een steeds wisselende aanblik heeft.

De ingang is duidelijk gemarkeerd en vormgegeven als een rode uitsnede in de gevel.

DUURZAAMHEID

Nul-op-de-meter
Het Martiniziekenhuis wil energie-neutraal zijn. In het ontwerp van de HAP is daarom rekening gehouden met een minimaal energieverlies, een lage koelbehoefte en een duurzame energieopwekking.
De lamellen in de gevel beperken de warmte-instraling door de zon. De buitenschil is extra isolerend en luchtdicht gedetailleerd. Desondanks kunnen de ramen gewoon open. Een groot warmtewiel wint de warmte terug uit de forse hoeveelheid benodigde ventilatielucht.

Het zeer goed geïsoleerde gebouw wordt volledig verwarmd en gekoeld vanuit de opslag van warmte en koude in de bodem (WKO-installatie). Het elektriciteitsgebruik is zo laag mogelijk gehouden door gebruik te maken van energiebesparende verlichting en systemen. De opwekking gebeurt via zonnepanelen op het dak van de gebouwen van het Martini Ziekenhuis. Met het hele pakket aan maatregelen kan de nul op de energiemeter worden behaald.

PROJECTGEGEVENS
LOCATIE: GRONINGEN
OPDRACHTGEVER: MARTINI ZIEKENHUIS
ONTWERP: 2016-2017
REALISATIE: 2017-2018
OMVANG: 2.000 m² BVO HAP, 2.200 m² BVO SEH
BOUWKOSTEN: € 6 MLN. (EXCL. BTW, 2017)
Contact Us

Please send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search