MASTERPLAN WILHELMINA ZIEKENHUIS ASSEN

OPDRACHT

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen zit in een gebouw daterend einde jaren tachtig is opgericht. Daarna heeft het een paar beperkte uitbreidingen gekend, waarvan de laatsten 2 jaar geleden in gebruik zijn genomen. Bovendien zijn er in de recente periode een aantal afdelingen verbouwd. Het ziekenhuis ervaarde desondanks een flink aantal knelpunten in de huisvesting. Omdat deze knelpunten zich op meerdere plekken uitten diende een helder overzicht van de problematiek te worden gemaakt. SEED architects ontwikkelde in 2014 een visie op de huisvesting en droeg van daaruit oplossingen aan.

WERKWIJZE

DECIDE WITH INSIGHT

In eerste instantie werd een globaal ruimteprogramma gedefinieerd gebaseerd op een beschrijving van de uitgangspunten voor het Wilhelmina Ziekenhuis van de toekomst. Het ruimteprogramma gaf een bandbreedte per functie en van het totale ziekenhuis. In vier verschillende modellen, die verschillende prioriteiten kenden (bv. realisatievolgorde, bouwkosten, totale omvang en functionele indeling) is het programma vertaald. Met gebruik van de BIM-functionaliteit en een koppeling naar Excel werd inzichtelijk gemaakt wat de kostenverschillen waren, de bouwintensiteiten en tijdsplanning (zowel oplevering als kosten). Het Wilhelmina Ziekenhuis heeft uit deze modellen een keuze gemaakt en deze tot masterplan omgedoopt.

Ruimtelijk gezien zit in het masterplan opgenomen een verduidelijking van de hoofdroutes door onderscheid te maken in hoofd en afdelingsroutes en door de centrale hal inzichtelijker te maken met de introductie van een ruimtelijke koppeling met de eerste verdieping.

PROJECTGEGEVENS
LOCATIE: ASSEN
OPDRACHTGEVER: WILHELMINA ZIEKENHUIS ASSEN
ONTWERP: 2014-2015
OMVANG: 36.000M2 BVO, 210 BEDDEN
BOUWKOSTEN: € 50 MLN. EXCL. BTW (2015)
Contact Us

Please send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search