KANTOREN COMENIUSSTRAAT

OPDRACHT

In een lastige hoek van een bedrijventerrein, grenzend aan de westelijke ringweg van Alkmaar was een plek verworven voor de ontwikkeling van kantoren. Thunissen Select projecten schakelde SEED architects in om zoveel mogelijk uit de locatie te halen, te weten een maximum aan kantooroppervlak en zoveel mogelijk in het oog springend.

CONCEPT

WHERE OTHERS SHOUT, YOU’D BETTER BE QUIET

Rijdend langs een bedrijventerrein aan een hoofdweg lijkt het alsof de gebouwen om het hardst schreeuwen om aandacht. Zo ook hier in Alkmaar. Hoe maak je dan een in het oog springend gebouw zonder eveneens al schreeuwend ten onder te gaan? De kavel was bovendien in een lastige hoek gepositioneerd die vanaf het terrein zelf weggestopt leek. En daar moest ook nog zoveel mogelijk verhuurbaar vloeroppervlak worden gerealiseerd.
De oplossing lag in het maken van twee eigenwijze kantoorgebouwen die met elkaar communiceerden in plaats van proberend met het langsrijdend publiek contact te krijgen.

ONTWERP

De plek benut
De twee kantoorgebouwen hebben een zodanige compositie gekregen dat aan de ringwegzijde de koppen van de gebouwen zichtbaar zijn en ook op het bedrijventerrein. Daarmee wordt de vindbaarheid vergroot. De gebouwen zijn opgetild boven een half verzonken parkeerdek. Hierdoor werd binnen de maximaal toegestane bouwhoogte zowel het parkeren als een groot verhuurbaar oppervlak gerealiseerd. De entrees van de gebouwen zijn duidelijk zichtbaar voordat de auto wordt geparkeerd.

Rust en chaos
De gevel bestaat uit een opvallend patroon van ramen en gevelvlakken die, in kleur en maat, van een zeer streng naar een chaotisch ‘patroon’ verlopen. Dit abstraheert het gebouw en zorgt ervoor dat de afleesbaarheid van de bouwlagen en daardoor naar de standaard kantoor typologie teniet wordt gedaan. Bij de koppen wordt de doorgaande huid onderbroken met een sculpturaal vormgegeven opening die contact met de ringweg en een visuele verbinding tussen de gebouwen teweeg brengt.

PROJECTGEGEVENS
LOCATIE: ALKMAAR
OPDRACHTGEVER: THUNISSEN SELECT PROJECTEN
ONTWERP: 2007-2008
REALISATIE: 2009
OMVANG: 6.000M2 BVO, 2 KANTOORGEBOUWEN OP EEN PARKEERGARAGE
BOUWKOSTEN: € 7.880.000,- EX BTW (2009)
Contact Us

Please send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search