PARKEERGARAGE MARTINI ZIEKENHUIS

OPDRACHT

Met de nieuwbouw van het Martini Ziekenhuis kwam er tevens een parkeerbehoefte die op maaiveld niet meer was op te lossen. Een parkeergarage voor 1200 plaatsen was het antwoord. SEED architects is gevraagd binnen de stedenbouwkundige beperkingen een oplossing te bedenken.

CONCEPT

A ROLLERCOASTER RIDE

Het terrein van het Martini ziekenhuis grenst aan een landschappelijke breuklijn van richtingen. Deze heeft een historische achtergrond en is in de huidige bebouwingsrichtingen terug te vinden. Als antwoord hierop is voor het gehele terrein een stedenbouwkundig concept aangehouden van lineair ontwikkelende volumes, gericht in de overheersende bebouwingsrichting met plaatselijk verdraaiingen die verwijzen naar de hoekverdraaiing van het aanpalende gebied. Bij de vormgeving van ziekenhuis en de parkeergarage is dit stedenbouwkundige concept als uitgangspunt genomen.

ONTWERP

Parkeerstroken
De parkeergarage bestaat uit drie parkeerstroken. Deze zijn uitgewerkt als twee ten opzichte van elkaar verschoven lineaire, horizontaal gelede volumes verbonden door tussenstrook. Op de koppen onderscheiden de stroken zich door een afwisselend gesloten – open – en gesloten karakter. De trappenhuizen zijn als massieve, verticaal werkende volumes uitgewerkt, waaraan de eerder genoemde stroken zijn verankerd. De parkeergarage is uitgevoerd als een hellingbaan-garage, waarbij de hellingbaan als expressief element is benut aan de lange gevel langs de straat. Deze vorm geeft de gevel een dynamisch karakter, versterkt door de ronde beëindigen aan de rechterzijgevels. Het rondrijden in de garage is zo suggestief in het gevelbeeld verwerkt waardoor de garage het karakter van een parkeermachine krijgt. De eenzijdig toegepaste rondingen op de kopgevels versterken het verschuiven van de volumes waardoor er van een redelijk droge, civieltechnische opgave een expressief bouwwerk gemaakt.

Materialisering
De materialisering en kleurgebruik is ingetogen gehouden. Ze refereren aan het ingezette beeld van het ziekenhuis en de vormgeving van wegen. De beplating is, evenals de technische ruimten op het ziekenhuis, uitgevoerd in geprofileerd staalplaat, licht aluminiumkleurig. De draagconstructie, uitgevoerd in staal is donkerantraciet afgewerkt en ligt een pakketdikte achter de geprofileerde plaat. De hekwerken, dienend ter afscheiding en valbeveiliging, zijn uitgevoerd in donkerantraciet draadstaal. De trappenhuizen zijn uitgevoerd in donkerantraciet geprofileerd beton, waarmee een associatie is gezocht met asfaltbeton. De binnenzijden van de schachten hebben dezelfde gelige kleur als de dagkanten van het ziekenhuis.

DUURZAAMHEID

Bovendekse radiator
Het bovenste rijdek van de parkeergarage dat door de zon wordt beschenen heeft een ingebouwde radiator gekregen. In dit stelsel van buizen voert het water ’s zomers de warmte mee naar de warmtebron van het ziekenhuis. ’s Winters wordt hetzelfde rijdek bij gladheid verwarmd zodat het veilig blijft. Met name de hellingbaan profiteert daarvan.

Demontabel
De hoofdconstructie van de garage is demontabel gemaakt zodat het meeste materiaal kan worden hergebruikt.

PROJECTGEGEVENS
LOCATIE: GRONINGEN
OPDRACHTGEVER: MARTINI ZIEKENHUIS
ONTWERP: 2003-2004
REALISATIE: SEPTEMBER 2007
OMVANG: 34.000M2 BVO, 1200 PP
BOUWKOSTEN: € 10 MLN EX. BTW (2007)
Contact Us

Please send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search