TUINEN VAN LUNA

OPDRACHT

Plandeel 3 van de Stad van de Zon in Heerhugowaard omvat ongeveer 450 woningen, onderverdeeld in groene woonvelden en een 500 meter lange woonstrip. Twee van deze woonvelden zijn SEED architects door woningcorporatie Woonwaard in opdracht gegeven. De woningen kregen gedeeltelijk een bijzondere functie omdat ze bestemd waren voor minder validen, wonend bij ESDEGE Reigersdaal.

CONCEPT

LIVING ON A STRIP

In een aantal ontwerpsessies hebben de 3 deelnemende architectenbureaus samen met landschapsarchitect Berrie van Elderen een stedenbouwkundige opzet gemaakt voor plan deel 3 van de Stad van de zon in Heerhugowaard. Naast de woonvelden werd het centrale thema een woonstrip die met zijn twee bijzondere koppen contact maakte met de waterrijke omgeving en in het midden werd doorsneden door de ontsluitingsweg. Met de strip ontstond er ondanks het dichte woonprogramma relatief veel ruimte voor (gemeenschappelijk) groen.

ONTWERP

Programma
Het programma omvat een appartementengebouw van zeven lagen met hierin 51 appartementen waarvan 17 voor bijzondere woongroepen op de begane grond en daarnaast 10 grondgebonden eengezinswoningen. Daarnaast bood het ruimte aan een apart één laags gebouw met nog 16 appartementen voor een bijzondere woongroep

Uitwerking
De relatieve hoogte van het appartementencomplex was aanleiding om het in het midden van de strip te plaatsen als markeerpunt van het plan. Met zijn hoogte en de architectonische verdraaiing maakt het zich los van de strip, verheft het zich boven wijkniveau en begeleidt de bezoeker visueel bij zijn entree in het plan. Op de kop van de strip vonden we reden en ruimte om de appartementen met de bijzondere, grotendeels aan huis gekluisterde bewoners aan het water te laten wonen. De Waterwoningen en het hoge appartementencomplex vormen zo de bijzondere punten van de woonstrip.

In het exterieur is voornamelijk gewerkt met een combinatie van met twee kleuren baksteen en hout. Voor de woontoren benadrukt het de verdraaiing, waarbij de materiaalverschillen vooral in verticale zin zichtbaar zijn. In het metselwerk is met de twee kleuren een vakverdeling gemaakt. Zowel de eengezinswoningen als de Waterwoningen kennen dezelfde materialen en kleuren, weliswaar in andere verhoudingen. Het maakt de 3 blokken als een familie herkenbaar

DUURZAAMHEID

Onderhoudsarm
Binnen de krappe budgetten voor de investeringskosten zijn permanent afwegingen gemaakt met betrekking tot het onderhoud. Hierbij is vooral gelet op een juiste detaillering, passend bij het materiaalgebruik. Detaillering is de belangrijkste factor voor onderhoudsarme oplossingen en daarmee een duurzamer gebouw.

Energie
Primair is gezorgd voor een hoge waarde van de gebouwisolatie. In de keuze voor de verwarmingsbron liet de regelgeving een echte duurzame oplossing niet toe en is er voor separate hoog-rendement gasketels gekozen. Wel zijn de gebouwen voorbereid op een duurzame warmtebron in de toekomst.

PROJECTGEGEVENS
LOCATIE: HEERHUGOWAARD
OPDRACHTGEVER: STICHTING WOONWAARD
ONTWERP: 2010-2011
REALISATIE: 2012
OMVANG: 7.300M2 BVO, 76 APPARTEMENTEN WAARVAN 33 BIJZONDERE WOONVORM, 10 EENGEZINSWONINGEN.
BOUWKOSTEN: € 8 MLN. EXCL. BTW (2012)
Contact Us

Please send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search